Pamahalaan pagdating ng amerikano

Posted by / 29-Jul-2015 15:55

Ikapito sa walong anak nina Carlos Aguinaldo at Trinidad Famy, si Emilio ay ipinanganak noong ika-22 ng Marso 1869 sa Cavite Viejo (Kawit ngayon), Cavite.Bukod sa kanyang ama na gobernadorcillo (alkalde ng munisipal) ng bayan, ang kanyang pamilya, na kabilang sa mga Chinese-mestizo, ay masaya sa kanilang komportableng buhay.Si Emilio Aguinaldo y Famy (Marso 22, 1869 – Pebrero 6, 1964) ay ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas.

Bilang isang bata, si Miong (kaniyang palayaw) ay tinulungan ng kaniyang tiyahin na makapag-aral at siya'y pumasok ng elementarya sa bayan.

Noong 1880, siya ay nag-aral ng sekundarya sa Colegio de San Juan de Letran.

Pinamunuan niya ang isang pag-aalsa laban sa Espanya noong 1896.

Nang mahalal bilang pangulo ng bagong Rebublika ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 1899.

Nang namatay ang kanyang ama noong siya ay nasa ikatlong taon, umalis si Aguinaldo sa paaralan at umuwi sa kanila upang makatulong sa kanyang nabiyudang inang sa kanilang mga sakahan.

pamahalaan pagdating ng amerikano-25pamahalaan pagdating ng amerikano-23pamahalaan pagdating ng amerikano-75

Sa edad na 17, inihalal siyang Cabeza de Barangay (pinuno ng barangay) ng Binakayan, ang pinaka-progresibong baryo ng Cavite El Viejo. Noong 1893, ang Batas Maura ay naipasa upang ayusin ang pamahalaan sa mga kabayanan sa mga layuning gawin ang mga ito na mas epektibo at nagsasarili.